Aktuálne

08.04.2020 13:36
Vyšetrenie školskej spôsobilosti je potrebné, ak: -rodič žiada vyšetrenie dieťaťa so ŠVVP -rodič žiada o odklad povinnej školskej dochádzky -rodič žiada o predčasné zaškolenie CPPPaP LM bude diagnostiku týchto detí realizovať obvyklým spôsobom na základe žiadosti rodiča po ukončení karanténnych...
27.03.2020 13:29
Zápis do 1. ročníka ZŠ - mesto LM.pdf (413863)
26.03.2020 19:29
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka 03.png (68,9 kB)rozhodnutie_ministra.pdf

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPPPaP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum okoličné

Centrum Okoličné

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...

Kontakt

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104
+421 44 55 250 21
0901 707 526
www.cpppaplm.com;info@cpppaplm.com;